LOADING

杜康的主要成就

杜氏名人8个月前更新 mutudu
55 0 0
杜康的主要成就

简要介绍:杜康,是中国古代传说中的“酿酒始祖”, 《说文解字》载杜康始作秫酒。

据民间传说和历史资料记载,杜康又名少康,夏朝人,是夏朝的第五位国君,夏后氏相的儿子(另说黄帝时期人、东周人、汉代人)。 因杜康善酿酒,后世将杜康尊为酒神,制酒业则奉杜康为祖师爷。

孔颖达疏引汉应劭《世本》:“杜康造酒,”后世因以“杜康”借指酒。从历代典籍的记载看,杜康的贡献主要是作秫酒:

关于杜康造酒,历史文献多有记载,如《世本》云:“杜康作酒。少康作秫酒。”

《尚书·酒诰》“惟天降命,肇我民惟元祀”孔颖达疏引汉应劭《世本》:“杜康造酒。”

东汉,许慎《说文解字·巾部》:“古者少康初箕作帚、秫酒。少康,杜康也。”

晋代,江统著的《酒诰》中有这样的记载:“酒之所兴,肇自上皇,或云仪狄,一曰杜康。有饭不尽,委余空桑,郁结成味,久蓄气芳,本出于此,不由奇方。”

宋,朱翼中《酒经》:“杜康作秫酒。”

明,许时泉《写风情》:“你道是杜康传下瓮头春,我道是嫦娥挤出胭脂泪。”

清,陈维崧《满江红·闻阮亭罢官之信并寄西樵》词:“使渐离和曲,杜康佐酿。”

张华《博物志》云:“杜康作酒。”

顾野王《玉篇》云:“酒,杜康所作。”

李瀚《蒙求》云:“杜康造酒,仓颉制字。”

朱肱《酒经》云:“酒之作尚矣。仪狄作酒醪,杜康作秫酒。岂以善酿得名,盖抑始于此耶?”

《类书纂要》云:“仪狄作。杜康造。”

杜康的主要成就

各朝诗咏杜康

东汉

东汉,许慎《说文解字》:“古者杜康初作箕帚、秫酒。智康,杜康也。”

三国

三国魏·曹操 《短歌行》:“何以解忧?惟有杜康。”

三国魏·曹植《七启》:“春清漂酒,康狄所营,应化则变,感气而成。”

晋代

西晋·江统《酒诰》:“酒之所兴,肇自上皇,或云仪狄,一日杜康。”

东晋·陶渊明《止酒》:“仪狄造,杜康润色之”。

五胡十六国·前秦·赵整《酒德歌》:地列酒泉,天垂酒池,杜康妙识,仪狄先知”。

唐代

唐代,皎然《诗式·语似用事义非用事》:“如魏武呼‘杜康’为酒。”

唐代,大诗人杜甫曾吟“杜酒频劳劝,张梨不外求”。

唐代,大诗人白居易在《酬梦得比萱草见赠》中曰:“杜康能解闷,萱草解忘忧”。

唐代,诗人皮日休《酒床》诗中有“滴滴连有声,空疑杜康语”之句。

唐代诗人王绩著有《 杜康新庙文》,其辞曰:“两仪判辟,万象森罗。都邑未建,鸟兽独多。茹毛饮血,巢居穴窠。天地不交,人灵未知。智哉先生,爱作甘醴。”。

唐诗人贾岛《送李登少府》中曰:“伊阳耽酒尉,郎咏醉醒新。应见嵩山里,明年踯躅春”。

宋代

北宋文学家苏轼在《和陶止酒并引》中云:“从今东坡室,不立杜康祀”。

北宋哲学家邵雍在其《逍遥津》中写道:“总不如盖一座安乐窝,上有琴棋书画,下有渔读耕樵,闲来了河边钓,闷来了把琴敲。吃一辈子杜康酒,醉乐陶陶……”

宋文学家张表臣有诗曰:“中古之时,未知曲蘖 ,杜康肇造,爱作酒醴,可为酒后,秫酒名也”。

南宋大词人辛弃疾在一首《沁园春》词中写道:“杜康初筮,正得云雷”。

南宋王十朋有诗云:“妙意能施杜康手”。

金代

金代文学家元好问在《鹧鸪天·孟津作》中写道:“总道忘忧有杜康,酒逢欢处更难忘。”

清代

清代方文《梅季升招饮天逸阁因吊亡友朗三孟璿景山》诗:“追念平生肠欲结,杜康何以解吾忧。”

© 版权声明

相关文章

暂无评论

暂无评论...