LOADING

杜氏名人诗

杜氏名人2个月前更新 木土杜
10 0 0

正伦玄藏三秀才,杜夔风流雅乐郎;
易简传世二十卷,之松大雅贯隋唐。
处弘宦海任浮沉,杜淹逸才隐太山;
如晦神断玉成唐,文章四友杜审言。
鸿渐宰辅紫金梁,黄裳擅政列国公;
少陵诗圣著诗史,樊川豆蔻显词工。
荀鹤嗜禅幕九华,滨州受田教帝业;
两朝一门七进士,美谈父子五翰林。

杜氏名人诗
© 版权声明

相关文章

暂无评论

暂无评论...